Kompenzační bonus pro malé s.r.o.

Po vzoru Pětadvacítky pro poškozené OSVČ půjde o přímou podporu vyplacenou finančními úřady formou kompenzačního bonusu ve výši 500 Kč denně za celkové období od 12. března do 8. června, tedy o max. 44 500 Kč.   Časté dotazy: https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/podpora-pro-s-r-o–nejcastejsi-otazky-a-38421

Žádost o kompenzaci pro OSVČ

Pokud splňujete podmínky dané ministerstvem, můžete začít žádat o 25 000 Kč.   Postup:   1) Jděte na stránku:   https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zadost-pro-OSVC/Zadost-interaktivni-PDF?fbclid=IwAR2LMl0_MqjB8J3xB51kwMXL4dpO6OkpTb22C6ogGcNx-rHRyzqPaM5lbmU   2) Stáhněte si formulář v PDF (pozor soubor vám možná nepůjde otevřít v internetovém prohlížeči – musíte ho