Účetnictví a daňová evidence

Pro firmy

Firmám nabízíme vedení kompletního účetnictví.

 • Zpracování účetní osnovy
 • Vedení účetních knih
 • Sestavení účetní závěrky
 • Zpracování daňových přiznání
 • Vedení knihy pohledávek a závazků
 • Zpracování účetní osnovy
 • Účetní poradenství
 • Evidence pohledávek a závazků
 • Zpracování daně z přidané hodnoty včetně registrace
 • Pro fyzické osoby

  Pro fyzické osoby nabízíme vedení daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví).

 • Vedení daňové evidence
 • Evidence pokladny a bankovních účtů
 • Evidence pohledávek a závazků
 • Vedení peněžního deníku
 • Zpracování daňových přiznání
 • Vedení knihy pohledávek a závazků
 • Účetní poradenství
 • Vystavování faktur a zakázkových listů
 • Zpracování příkazů k úhradě
 • Zpracování daně z přidané hodnoty včetně registrace