Pro OSVČ nabízíme zpracování daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví)

Naše služby:

Vedení daňové evidence

Zpracování daně z přidané hodnoty

Registrace k dani z přidané hodnoty

Evidence pokladny a bankovních účtů

Evidence pohledávek a závazků

Vedení peněžního deníku

Zpracování daňových přiznání

Vedení knihy pohledávek a závazků

Účetní poradenství

Vystavování faktur a zakázkových listů

Zpracování příkazů k úhradě